Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Budynek szkoły w Miotku może być jeszcze bardziej ekologiczny  

04 maja, 2020
  • Miasto Kalety złożyło dziś wniosek o dofinansowanie w wysokości prawie 450.000 zł. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.
    Zadanie w swoim zakresie przewiduje montaż powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. Dodatkowo zakres projektu obejmuje montaż 12 kW instalacji fotowoltaicznej zaspokajającej zapotrzebowanie energetyczne montowanej pompy ciepła. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.
    Projekt ten uzyskał także pozytywną rekomendację Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego wyrażoną uchwałą z dnia 28 kwietnia 2020 r. Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania przez miasto Kalety dotacji na ten cel.

    Budynek szkoły w Miotku może być jeszcze bardziej ekologicznyGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).