Poniedziałek, 27 marca 2023r. | Imieniny: Lidii, Ernesta
Pokaż menu

Nasze miasto w nowej perspektywie unijnej

15 marca, 2023

Nowa perspektywa finansowa budżetu Unii Europejskiej przedstawia się dla Kalet bardzo obiecująco. Obecnie Referat Promocji i Pozyskiwania Środków jest na etapie zgłaszania projektów gotowych do realizacji we wskazanych, a wcześniej wynegocjowanych, przez władze Województwa Śląskiego z Komisją Europejską priorytetów.
Priorytety te będą obowiązywały przez cały okres finansowy, czyli w latach 2021-2027. Miasto Kalety, by móc zgłosić projekty w ramach nowej perspektywy finansowej, od wielu lat przygotowywało tzw. dokumenty strategiczne, w których te zadania mają swoje odzwierciedlenie, a ich realizacja przyczyni się do rozwoju miasta i wypełnienia założeń i celów w nich zawartych. W ostatnim czasie opracowane zostały takie dokumenty jak np. nowa Strategia Rozwoju Miasta, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska, czy Plan Adaptacji do zmian Klimatu.
W obecnej perspektywie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Miasto Kalety złożyło trzy projekty: na 2.091.700,00 zł., 4.415.915,00 zł. oraz 1.380.000,00 zł.
- Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w Mieście Kalety zakładający budowę instalacji fotowoltaicznej do 50 kW. Pozyskana w ramach tej inwestycji energia elektryczna będzie magazynowana i zużywana na własne potrzeby, bądź dystrybuowana w ramach zawartego międzygminnego klastra energii zawiązanego z sąsiadującymi gminami.
- Niwelowanie skutków działalności przemysłowej poprzez przygotowanie terenu poprzemysłowego pod tworzenie nowych miejsc rekreacji w Mieście Kalety (teren przejęty od likwidatora KZCP o powierzchni 6,0647 ha.). Projekt będzie miał na celu rekultywację tego miejsca i przygotowanie pod nową funkcję poprzez jego zagospodarowanie pod budowę hali sportowej, parkingu, boisk treningowych, kortów, otwartego basenu, itp.
- Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym poprzez Budowę Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaletach. Realizacja projektu zakłada dalszą adaptację terenu na potrzeby rozwoju istniejącego parku tematycznego ICHTIOPARK, który pełni rolę rozpoznawalnego produktu turystycznego.

Zasilenie budżetu naszego miasta dodatkowymi środkami z pewnością przyczyniłoby się do dalszego rozwoju Leśnego Zakątka Śląska.
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).