Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

31 października, 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach prowadzi rozeznanie w środowisku gminy Kalety w sprawie potrzeb w realizacji programu "Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1/ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2/ osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a/ orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b/ orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o regabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:
1/ osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, lub
2/ osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym , w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Terminy naboru wniosków:
1. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio w terminie do 25 listopada 2022 r.
Minister dokona ostetecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 09 grudnia 2022 r.
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 34 352 76 43 lub TUTAJ
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).