Poniedziałek, 27 marca 2023r. | Imieniny: Lidii, Ernesta
Pokaż menu

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za rok 2022

27 grudnia, 2022

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach odbyła w 2022 roku 7 posiedzeń. GKRPA na swoje posiedzenia wezwała celem przeprowadzenia rozmów motywacyjnych 25 osób, z których 9 osób zgłosiło się na posiedzenia Komisji.

Z wyżej wymienionymi osobami w trakcie posiedzeń przeprowadzono rozmowy motywacyjne celem podjęcia leczenia odwykowego, podjęcia terapii i pomocy psychologicznej. Proponowano również inne formy pomocy, dotyczące podjęcia pracy, spotkań w grupach wsparcia jak również możliwość uzyskania wsparcia materialnego. Mieszkańcy byli wzywani na posiedzenie Komisji na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, członków rodzin osób uzależnionych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach (Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz Policji.

Wezwane osoby otrzymały skierowanie do podjęcia leczenia w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach jak również w zajęciach terapeutycznych z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Niektóre osoby kierowano również na badania przez biegłych sądowych celem przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Z Poradni w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień korzystali mieszkańcy Kalet, Ośrodek przekaże dane i ilości udzielonych porad w pierwszym kwartale 2023 r.

Natomiast w mijającym roku, z terapii z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień skorzystało wiele osób - mieszkańców Kalet, uzależnionych od alkoholu i używek, osoby współuzależnione oraz osoby z innymi problemami m. in. stosujące i doświadczające przemocy domowej, którym udzielono łącznie rekordową ilość 140 porad. Zajęcia odbywały się w wydzielonym pomieszczeniu, w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach. Punk Konsultacyjny wznowił działalność z inicjatywy pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień oraz pana burmistrza.

W tym roku przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach toczyły się sprawy z wniosków Komisji o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu dla 3 mieszkańców Kalet. Dwudziestego grudnia 2022 roku Rada Miejska w Kaletach uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, w którym zabezpieczono środki na działalność Komisji oraz na udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla uzależnionych mieszkańców Kalet na rok następny.

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Eugeniusz Ptak
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).