Sobota, 2 marca 2024r. | Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla
Pokaż menu

Sprawozdanie z L sesji Rady Miejskiej w Kaletach

27 listopada, 2023

23 listopada 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się L sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz wiceprzewodniczący Alojzy Rupik. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przedłożeniu przez burmistrza i przewodniczącą Rady sprawozdań z okresu międzysesyjnego, burmistrz przedstawił stan realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2023 rok. Następnie przewodnicząca Janina Perz odczytała informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych, a sekretarz Dariusz Szewczyk przedstawił informację na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. W dalszej części porządku obrad radni podjęli uchwały:

Nr 428/L/2023 zmieniająca uchwałę Nr 369/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Kaletach.

Nr 429/L/2023 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2023 rok.

Nr 430/L/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.

Nr 431/L/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 432/L/2023 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 433/L/2023 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2024 roku.

Nr 434/L/2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Nr 435/L/2023 zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

Nr 436/L/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Kalety do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Nr 437/L/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego.

Nr 438/L/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Nr 439/L/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego.

Nr 440/L/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał protokół z kontroli wydatków na świadczenia rodzinne i opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2022 r.

W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

50 sesja Rady Miejskiej
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).