Niedziela, 28 maja 2023r. | Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny
Pokaż menu

Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

03 sierpnia, 2020
 • Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach 30 lipca 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIX sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  Po przekazaniu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2019 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium.
  Najpierw odbyła się debata nad przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie Gminy Kalety za 2019 rok, a następnie uchwałą Nr 156/XIX/2020 radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.
  Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu miasta za 2019 r. a po odczytaniu przez przewodniczącą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 157/XIX/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2019 r. została przyjęta jednogłośnie.
  W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2019 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania, uchwała Nr 158/XIX/2020 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta jednogłośnie.
  Dodatkowo radni podjęli uchwały:
  Nr 159/XIX/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
  Nr 160/XIX/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w KaletachGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).