Środa, 4 października 2023r. | Imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka
Pokaż menu

Sprawozdanie z XLVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

04 września, 2023

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz. Obrady odbyły się w pełnym - 15 osobowym składzie.
Po przedłożeniu przez burmistrza i przewodniczącą Rady sprawozdań z okresu międzysesyjnego, radni podjęli następujące uchwały:
Nr 410/XLVII/2023 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2023 rok.
Nr 411/XLVII/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037.
Nr 412/XLVII/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
Nr 413/XLVII/2023 zmieniająca uchwałę Nr 330/XL/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
Nr 414/XLVII/2023 przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie Kalety na lata 2023-2026.
Nr 415/XLVII/2023 trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kaletach.
Nr 416/XLVII/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Nr 417/XLVII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości.

W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

sesja 47
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).