Piątek, 3 lipca 2020r. | Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza
Pokaż menu

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

29 czerwca, 2020
 • W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyła się XVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Kaletach. Sesja ponownie odbyła się w trybie zdalnym. Na sali posiedzeń obecni byli przewodnicząca rady, burmistrz oraz skarbnik. Pozostali radni brali udział za pośrednictwem łącza internetowego. W sesji uczestniczyło łącznie 15 radnych co stanowiło qworum pozwalające na podejmowanie przez radę prawomocnych uchwał. W trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 145/XVIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania „Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia”.
  Nr 146/XVIII/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
  Nr 147/XVIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  Nr 148/XVIII/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
  Nr 149/XVIII/2020 w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego w Warszawie w sprawie wprowadzenia płatności bezgotówkowych.
  Nr 150/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia apelu o utworzenia w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  Nr 151/XVIII/2020 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalety.
  Nr 152/XVIII/2020 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach.
  Nr 153/XVIII/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.
  Nr 154/XVIII/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety.
  Nr 155/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania.

  Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w KaletachGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).