Niedziela, 1 października 2023r. | Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
Pokaż menu

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

29 czerwca, 2020
 • W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyła się XVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Kaletach. Sesja ponownie odbyła się w trybie zdalnym. Na sali posiedzeń obecni byli przewodnicząca rady, burmistrz oraz skarbnik. Pozostali radni brali udział za pośrednictwem łącza internetowego. W sesji uczestniczyło łącznie 15 radnych co stanowiło qworum pozwalające na podejmowanie przez radę prawomocnych uchwał. W trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 145/XVIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania „Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia”.
  Nr 146/XVIII/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.
  Nr 147/XVIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  Nr 148/XVIII/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
  Nr 149/XVIII/2020 w sprawie nieuwzględnienia petycji Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego w Warszawie w sprawie wprowadzenia płatności bezgotówkowych.
  Nr 150/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia apelu o utworzenia w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  Nr 151/XVIII/2020 w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalety.
  Nr 152/XVIII/2020 w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach.
  Nr 153/XVIII/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.
  Nr 154/XVIII/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety.
  Nr 155/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie zasad jego przyznawania.

  Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Miejskiej w KaletachGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).