Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

04 września, 2023

W dniu 29 sierpnia 2023 r. nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyli ślubowanie potwierdzając je podpisem: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.
Nauczyciele Pani Aneta Rapczyńska – Olejarska, Pani Agata Kostka, Pani Karolina Pietryga, Pan Jarosław Krus i ks. Paweł Gwóźdź zgodnie z procedurą, odbyli prawie trzyletni staż zawodowy i w dniu 29 czerwca 2023 r. zdali egzamin na wyższy stopień zawodowy.
Kandydaci przedstawili swój dorobek zawodowy i udzielili wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania komisji oraz spełnili wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Wszystkim nowym nauczycielom mianowanym życzymy satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

awans zawodowy 2023
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).