Sobota, 1 kwietnia 2023r. | Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny
Pokaż menu

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach  

24 czerwca, 2021
 • Gmina Kalety przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  INFORMACJE O PROGRAMIE

  Wartość otrzymanego dofinansowania: 47.430 zł.

  CEL PROGRAMU

  Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

  ADRESACI PROGRAMU

  Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

  KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

  • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;

  • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

  • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

  KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

  • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu

  • Członkowie rodziny,

  • Opiekunowie prawni.

  NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

  Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwieniu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi). W 2021r. programem obejmujemy 5 osób niepełnosprawnych w tym 2 niepełnosprawnych dzieci.

  Program jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Wsparcie osób niepełnosprawnych w KaletachGmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).