Środa, 29 marca 2023r. | Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego
Pokaż menu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „KALETY – ZACHÓD” oraz „KALETY – WSCHÓD”

18 stycznia, 2023

W dniach od 17 stycznia do 8 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbędzie się publiczne wyłożenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Wschód” oraz „Kalety – Zachód”.
Projekty zostaną udostępnione w siedzibie urzędu do wglądu zainteresowanym osobom w godzinach 8:00-14:00, ponadto projekt planu zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalety.pl).
Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się w dniu 30 stycznia 2023 r.
• o godz. 15ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 dla opracowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Zachód”
• o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 dla opracowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety Wschód”

Uwagi do planów może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów, wyłożonych do publicznego wglądu.
Należy je składać do Burmistrza Miasta Kalety, na piśmie, na adres 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2 lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kalety.
Gmina Kalety
Kalety położone są na terenie historycznej ziemi lublinieckiej, z wyjątkiem dzielnic Jędrysek i Truszczyca, po południowej stronie Małej Panwi, które należą do ziemi bytomskiej. Miasto z punktu widzenia fizycznogeograficznego leży na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią. Miasto historycznie przynależy do Górnego Śląska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).