Wtorek, 6 czerwca 2023r. | Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila
Pokaż menu

Nabór do projektu “Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn”

15 maja, 2023

Nabór do projektu "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn"

Nabór do projektu "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn"

Gmina Krupski Młyn w partnerstwie z Gminami Ożarowice, Zbrosławice i Tworóg przystępuje do realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich: Ożarowice, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice”. Liderem porozumienia ma zostać Gmina Ożarowice. 
Pierwszym etapem realizacji projektu jest nabór deklaracji do udziału w projekcie. Na terenie naszej gminy nabór trwać będzie od 29 maja do 5 czerwca br.

Wnioski obejmujące:
- deklarację udziału w projekcie (kliknij nazwę
- ankietę doboru instalacji OZE (kliknij nazwę)
- opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE (jeśli takie są wymagane dla planowanej do montażu Instalacji OZE na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682), jeśli nieruchomość, na której ma zostać zainstalowane odnawialne źródło energii znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków lub będącym zabytkiem.

można składać w wersji:
- papierowej: komplet dokumentów oryginalnie podpisanych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Krasickiego 9, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:00-15:00, wtorek w godz. 7:00-16:00 i piątek w godz. 7:00-14:00). O złożeniu w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krupski Młyn,
- elektronicznej poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Krupski Młyn przed upływem terminu składania deklaracji muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Krupski Młyn: /ugkrupskimlyn/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl. UWAGA! Właścicielem e-PUAP-u jest Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za jego elementy techniczne, w tym za dostępność, funkcjonalność czy działanie. Urząd Gminy Krupski Młyn nie ma wpływu na jego działanie.

Terminarz planowanej realizacji projektu:
25 kwietnia 2023 r. – przyjęcie Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Krupski Młyn”
29 maja - 5 czerwca 2023 r. – nabór deklaracji udziału w projekcie,
20 czerwca 2023 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
IV kwartał 2023 r. – rozstrzygnięcie naboru wniosków, dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania
I/II kwartał 2024 r. – podpisywanie umów o powierzenie grantu (i formalności z tym związane, m.in. weryfikacje techniczne budynków)
II-III kwartał 2024 r. – realizacja projektów przez Grantobiorców
IV kwartał 2024 r. – zakończenie realizacji projektu, w tym dokonanie wszelkich płatności w ramach inwestycji

Główne założenia projektu 
Realizacja projektu odbywać się będzie po podpisaniu umowy powierzenia grantu w formule grantowej.

Formuła grantowa opiera się o następujace zasady:
- mieszkaniec sam wybiera wykonawcę zgodnie z Regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez Gminę (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert,
- mieszkaniec i wykonawca współpracują z inspektorem nadzoru (operatorem projektu) wybranym przez Gminę,
- mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie Gminy Krupski młyn. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Granty będą przeznaczone na:
- instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) – wysokość grantu: 5 000 zł/kWp dla instalacji do 3,5 kWp włącznie, 4.500 zł/kWp dla instalacji powyżej 3,5 kWp, nie więcej niż 45.000,00 zł  
- instalację solarną (kolektory słoneczne) z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu: 18 000,00 zł,
- powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. – wysokość grantu :40.000,00 zł,
- powietrzną pompę do c.w.u. – wysokość grantu: 17.000,00 zł,
- kocioł na biomasę bez bufora (magazynu energii cieplnej) – wysokość grantu: 25.000,00 zł,
- kocioł na biomasę z buforem (magazynem energii cieplnej) – wysokość grantu: 28.000,00 zł,
- magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) – wysokość grantu: 35.000,00 zł,
- system zarządzania energią – wysokość grantu: 2.000,00 zł.

Wysokość grantu (dofinansowania) nie może przekroczyć 85% kosztów inwestycji.

Zasady realizacji projektu opisują:
Regulamin Projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Krupski Młyn”  (kliknij nazwę)
Podręcznik dla Grantobiorcy dla projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Krupski Młyn” (kliknij nazwę)

Informujemy ponadto, że 18 maja o godzinie 16:00 w Domu kultury w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 4a odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad obowiązujących w projekcie.
Jeżeli któryś z mieszkańców nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu 18 maja w Potępie, informacje może uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się 22 maja o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Zamkowej 1 w Tworogu.
Gmina Krupski Młyn
Krupski Młyn – gmina wiejska w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa katowickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).