Sobota, 3 grudnia 2022r. | Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana
Pokaż menu

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

26 września, 2022

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Od 26 września 2022 r. do 19 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn w godzinach pracy urzędu do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w budynku posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn, ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn o godz. 11.30.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krupski Młyn, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (gmina@bip.krupskimlyn.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r. z podaniem imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krupski Młyn.

 

ZAŁĄCZNIKI 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Gmina Krupski Młyn
Krupski Młyn – gmina wiejska w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa katowickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).