Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Aktualizacja “Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie”

25 września, 2020

grafika do wpisu: Aktualizacja "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie"

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) oraz art. 30 i art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie".

Celem „Programu... ” jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata w celu poprawy stanu powietrza Gminy Miasteczko Śląskie poprzez zmniejszenie wpływu niskiej emisji.

Z projektem dokumentu można zapoznać się: w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, pokój nr 28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://miasteczko-slaskie.pl/.

Ewentualne uwagi i wnioski do w/w projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy kierować na adres w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasteczka Śląskiego.

Aktualizacja PONE - projekt
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).