Środa, 4 października 2023r. | Imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka
Pokaż menu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

04 września, 2023
grafika do wpisu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2023 poz. 633)

Marszałek Województwa Śląskiego

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29+000) – Kalina (km 66+800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144” – powiat tarnogórski i lubliniecki, województwo śląskie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika w sprawie

W ramach Projektu robót geologicznych przewiduje się wykonanie robót geologicznych w granicach nieruchomości gruntowych administracyjnie zlokalizowanych w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminach: Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Kalety, oraz w powiecie lublinieckim, w gminach: Koszęcin, Boronów i Herby. Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Stronami postępowania są wnioskodawca oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne objęte Projektem robót geologicznych. Akta sprawy znajdują się w referacie ds. geologii i zasobów naturalnych Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23. Strony zainteresowane przebiegiem postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie, w szczególności do składania wniosków, uwag i środków odwoławczych – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (32 77 40 679) lub e-mail: srodowisko@slaskie.pl.

Nadmieniam, że wynikiem niniejszego postępowania będzie decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych. W przypadku wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych, decyzja ta nie będzie upoważniać do wejścia w teren w celu wykonywania robót geologicznych. Wejście w teren powinno odbyć się za zgodą właścicieli nieruchomości. Przepis art. 85b Prawa geologicznego i górniczego stosuje się odpowiednio. Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy, termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 października 2023 r. Pouczam również o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia.

Załącznik do obwieszczenia (kliknij)
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).