Środa, 4 października 2023r. | Imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka
Pokaż menu

Program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

30 sierpnia, 2023
grafika do wpisu: Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim prowadzi rozeznanie w środowisku gminy Miasteczko Śląskie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2. Wojewoda po weryfikacji wniosków złożonych przez gminę sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu, w terminie do 06 października 2023 r.

3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od daty przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 288 84 66

Program dostępny jest na poniższej stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).