Piątek, 16 kwietnia 2021r. | Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety
Pokaż menu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

19 lutego, 2021
grafika do wpisu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 760/21

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, b, d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/234/20  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku z a r z ą d z a m:

§ 1.  

Wszcząć postępowanie – "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej".

§ 2.  

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w  §1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.  

Powołać Komisję konkursową w składzie :

Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta

Pani Joanna Szulc - Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).