Poniedziałek, 30 stycznia 2023r. | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Pokaż menu

Zarządzenie nr 1599/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

06 grudnia, 2022
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1599/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1599/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka medyczna nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 3 oraz art.15 ust. 2 a, b, d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, poz.2490, poz.1812) oraz w związku z Uchwałą Nr XLV/453/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi".

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik - Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść Zarządzenia dostępna tutaj (kliknij)
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).