Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

Zarządzenie nr 1750/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

31 marca, 2023
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1750/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1750/23 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, ust. 2 b, ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz.571) w związku z Uchwałą nr XLVII/467/22  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia  2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wyjazdów profilaktycznozdrowotnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasteczko Śląskie w roku 2023 r.”

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta- Przewodniczący Komisji,
  • Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta- Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  • Pani Gabriela Walochnik– Inspektor w Referacie Organizacyjnym,
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Pełna treść i załącznik do zarządzenia (kliknij)
Gmina Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie położone jest na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto historycznie leży na Górnym Śląsku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).