Sobota, 23 września 2023r. | Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa
Pokaż menu

07.06.2023r -XLIV Sesja Rady Gminy Ożarowice

02 czerwca, 2023
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 7 czerwca 2023 roku (środa) o godz.12:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz
1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/2023.
5.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok
6.  Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022.
7.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
8.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2022 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok -przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
11. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2022 roku.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
13.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/XLIV,
13.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok –  projekt nr 2/XLIV,
13.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok – projekt nr 3/XLIV,
13.4)  wprowadzenia zmiany w uchwale XLIII.837.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2023 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 4/XLIV,
13.5)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037  – projekt nr 5/XLIV,
13.6)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt  nr 6/XLIV,
13.7)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tąpkowice w jego granicach administracyjnych - projekt nr 7/XLIV,
13.8) zaliczenia gminnych dróg wewnętrznych do kategorii gminnych dróg publicznych wraz z ustaleniem ich przebiegu – projekt nr 8/XLIV,
13.9)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – projekt nr 9/XLIV,
13.10)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym - projekt nr  10/XLIV,
13.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/XLIV,
13.12) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 12/XLIV,
13.13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej - projekt nr 13/XLIV,
13.14) zmiany Uchwały Nr XXX.546.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu – projekt nr 14/XLIV,
13.15) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 roku – projekt nr 15/XLIV,
13.16) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2023 roku – projekt nr 16/XLIV,
13.17)  rozpatrzenia wniosku z dnia 5 grudnia 2022 roku – projekt nr  17/XLIV,
13.18) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 18/XLIV,
13.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XLIV,
13.20) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XLIV,
13.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XLIV,
13.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XLIV,
13.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XLIV,
13.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XLIV,
13.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XLIV,
13.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XLIV,
13.27) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 27/XLIV,
13.28) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/XLIV,
13.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 29/XLIV,
13.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XLIV,
13.31) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach – projekt nr 31/XLIV,
13.32) rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności – projekt nr 32/XLIV,
13.33) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 33/XLIV,
13.34) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 34/XLIV,
13.35) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 35/XLIV,
13.36) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 36/XLIV.
14.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.  Sprawy różne.
16.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).