Czwartek, 25 lutego 2021r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

11.02.2021r -XXII Sesja Rady Gminy Ożarowice

10 lutego, 2021
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 11 lutego 2021 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.                 
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI/2020.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach   awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach: "
7.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034 – projekt nr 1/XXII,
7.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021  – projekt nr 2/XXII,
7.3) uchwalenia Regulaminu przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania – projekt nr 3/XXII,
7.4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2021 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice -  projekt nr 4/XXII,
7.5) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ożarowice 
– projekt nr 5/XXII,
7.6) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice zmienionej Uchwałą nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 6/XXII,
7.7) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice – projekt nr 7/XXII,
7.8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości –projekt nr 8/XXII,
7.9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości –projekt nr 9/XXII,
7.10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości –projekt nr 10/XXII,
7.11) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania - projekt nr 11/XXII,
7.12) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 12/XXII,
7.13) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice - projekt nr 13/XXII,
7.14) rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o równym traktowaniu przez władze publiczne – projekt nr 14/XXII,
7.15) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice - projekt nr 15/XXII,
7.16) rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka –projekt nr 16/XXII,
7.17) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 17/XXII,
7.18) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XXII,
7.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice - projekt nr 19/XXII,
7.20) rozpatrzenia petycji  w sprawie niestosowania segregacji sanitarnej na swoim terenie –projekt nr 20/XXII,
7.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XXII,
7.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice - projekt nr 22/XXII,
7.23) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości –projekt nr 23/XXII.

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
9.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2020 rok.
11.  Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za 2020 rok.
12.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.  Sprawy różne.
14.  Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).