Sobota, 13 kwietnia 2024r. | Imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina
Pokaż menu

14.05.2020r -XVI Sesja Rady Gminy Ożarowice

12 maja, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2020.
5.    Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2018-2020” za rok 2019.
6.    Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok
7.    Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
8.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032  – projekt nr 1/XVI,
9.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020  – projekt nr 2/XVI,
9.3) zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Ożarowice wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 3/XVI,
9.4) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej  grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 4/XVI,
9.5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu  – projekt nr 5/XVI,
9.6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku – projekt nr 6/XVI,
9.7) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice – Etap I – projekt nr 7/XVI,
9.8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 8/XVI,
9.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 9/XVI,
9.10) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 10/XVI,
9.11) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 11/XVI,
9.12) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 12/XVI,
9.13) zmiany uchwały Nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice – projekt nr 13/XVI,
9.14) powierzenia Komisji Rewizyjnej wniosku z dnia 27 marca 2020 roku – projekt nr 14/XVI,
9.15) rozpatrzenia wniosku z dnia 19 listopada 2019 roku – projekt nr 15/XVI.
9.16) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 16/XVI,
9.17) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XVI,
9.18) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 18/XVI,
9.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XVI,
9.20) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 20/XVI,
9.21) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
– projekt nr 21/XVI,
9.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XVI,
9.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XVI,
9.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XVI.
10.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).