Wtorek, 26 stycznia 2021r. | Imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa
Pokaż menu

19.08.2020r -XVIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

18 sierpnia, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 19 sierpnia 2020 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz
Projekt porządku obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVII/2020.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 – projekt nr 1/XVIII,
6.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 – projekt  nr 2/XVIII,
6.3)  uchylenia Uchwały nr XVI.285.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – projekt nr 3/XVIII,
6.4)  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – projekt nr 4/XVIII,
6.5)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych– projekt nr 5/XVIII,
6.6)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – projekt nr 6/XVIII,
6.7)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 7/XVIII,
6.8)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XVIII,
6.9)  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice w roku szkolnym 2020/2021 – projekt nr  9/XVIII,
6.10)  rozpatrzenia petycji dotyczącej rozszerzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – projekt nr 10/XVIII,
6.11)  rozpatrzenia petycji dotyczącej rozszerzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – projekt nr 11/XVIII,
6.12)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 12/XVIII,
6.13)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 13/XVIII,
6.14)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 14/XVIII,
6.15)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 15/XVIII,
6.16)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XVIII,
6.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XVIII.
7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.   Sprawy różne.
10.   Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).