Wtorek, 9 sierpnia 2022r. | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty
Pokaż menu

22.06.2022r -XXXV Sesja Rady Gminy Ożarowice

15 czerwca, 2022
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/2022.
5.  Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
7.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
8.  Debata nad raportem o stanie Gminy Ożarowice w 2021 roku.
9.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok – przedstawienie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
10. Przekazanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Ożarowice na dzień 31 grudnia 2021 roku.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za  2021 rok oraz opinii RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
12.1)  udzielenia Wójtowi Gminy Ożarowice wotum zaufania – projekt nr 1/XXXV,
12.2)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok –  projekt nr 2/XXXV,
12.3)  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – projekt nr 3/XXXV
12.4)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034 – projekt nr 4/XXXV,
12.5)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt  nr 5/XXXV,
12.6)  przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej  Straży Pożarnej prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oraz jego wyposażenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach –projekt nr 6/XXXV,
12.7)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” – projekt nr 7/XXXV,
12.8)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie opracowania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 –projekt nr  8/XXXV,
12.9)  zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii gminnych dróg publicznych wraz z ustaleniem ichprzebiegu – projekt nr 9/XXIV,
12.10) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – projekt nr 10/XXXV,
12.11) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2022 roku”– projekt nr 11/XXXV,
12.12) zaniechania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odcinek Niezdara –Tąpkowice”– projekt nr 12/XXXV,
12.13) poparcia „Budowy obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej Nr 78”– projekt nr 13/XXXV,
12.14) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 14/XXXV,
12.15) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 15/XXXV,12.16) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 16/XXXV,
12.17) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 17/XXXV,
12.18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 18/XXXV,
12.19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 19/XXXV,
12.20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 20/XXXV,
12.21) nadania nazwy ulicy– projekt nr 21/XXXV,
12.22) zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Ożarowice w Gminie Ożarowice – projekt nr 22/XXXV,
12.23) zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Miejscowości Pyrzowice w Gminie Ożarowice – projekt nr 23/XXXV,
12.24) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku - projekt nr  24/XXXV,
12.25) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na II półrocze 2022 roku – projekt nr 25/XXXV,
12.26) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 26/XXXV,
12.27) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 27/XXXV,
12.28) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/XXXV,
12.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 29/XXXV,
12.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XXXV,
12.31) przekazania według właściwości skargi z dnia 28 kwietnia 2022 roku – projekt nr 31/XXXV,
12.32) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 32/XXXV,
12.33) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 33/XXXV,
12.34) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 34/XXXV,
12.35) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 35/XXXV,
12.36) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 36/XXXV,
12.37) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 37/XXXV,
12.38) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 38/XXXV,
12.39) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 39/XXXV.

13.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
14.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.   Sprawy różne.
16.   Zakończenie obrad sesji.

Informuję mieszkańców Gminy Ożarowice że zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP.
Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).