Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

24.08.2023r -XLVI Sesja Rady Gminy Ożarowice

16 sierpnia, 2023
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 24 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/2023.
5.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV/2023.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt  nr 1/XLVI,
8.2)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni  ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie Gminy Ożarowice  - projekt nr 2/XLVI,
8.3)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 3/XLVI,
8.4)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 4/XLVI,
8.5)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 5/XLVI,
8.6)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 6/XLVI,
8.7)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XLVI,
8.8)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XLVI,
8.9)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XLVI,
8.10) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 10/XLVI,
8.11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 11/XLVI,
8.12) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencji 2024-2027 – projekt nr 12/XLVI,
8.13)  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2024-2027– projekt 13/XLVI,
8.14)  uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 14/XLVI,
8.15)  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach – projekt nr 15/XLVI,
8.16)  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XLVI,
8.17)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 17/XLVI,
8.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XLVI,
8.19)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XLVI,
8.20)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XLVI,
8.21)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 21/XLVI,
8.22)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XLVI,
8.23)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XLVI,
8.24)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 14 czerwca 2023 roku – projekt nr 24/XLVI,
8.25)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XLVI,
8.26)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XLVI,
8.27)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 5 lipca 2023 roku – projekt nr 27/XLVI,
8.28)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/XLVI,
8.29)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 29/XLVI.
8.30)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XLVI,
8.31)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 31/XLVI.
9.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

 
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).