Poniedziałek, 24 stycznia 2022r. | Imieniny: Felicji, Franciszka, Rafa?a
Pokaż menu

24.11.2021r -XXIX Sesja Rady Gminy Ożarowice

22 listopada, 2021
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 24 listopada 2021 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVIII/2021.
5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ożarowice za rok szkolny 2020/2021.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034 
– projekt nr 1/XXIX,
7.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021 – projekt  nr 2/XXIX,
7.3)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Celiny w jego granicach administracyjnych – projekt nr 3/XXIX,
7.4)  określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2022 rok – projekt nr 4/XXIX,
7.5)  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2022 rok – projekt 5/XXIX,
7.6)  obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 – projekt nr 6/XXIX,
7.7)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2022 rok – projekt nr 7/XXIX,
7.8)  zwolnień w podatku od nieruchomości – projekt nr 8/XXIX,
7.9)  ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 9/XXIX,
7.10)  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice
–projekt nr 10/XXIX
7.11)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – projekt nr 11/XXIX,
7.12)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/XXIX,
7.13)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 13/XXIX,
7.14)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 14/XXIX,
7.15)  utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ożarowice pod nazwą Żłobek w Tąpkowicach i nadania jej statutu – projekt nr 15/XXIX,
7.16)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XXIX,
7.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XXIX,
7.18)  ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 23 marca 2021 roku – projekt 18/XXIX,
7.19)  rozpatrzenia podania z dnia 24 września 2021 roku – projekt nr 19/XXIX,
7.20)  rozpatrzenia wniosku z dnia 6 października 2021 roku – projekt nr 20/XXIX,
7.21)  uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 21/XXIX,
7.22)  powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 22/XXIX.

8.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
9.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10.  Sprawy różne.
11.  Zakończenie obrad sesji.




Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).