Poniedziałek, 30 stycznia 2023r. | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Pokaż menu

24.11.2022r -XXXIX Sesja Rady Gminy Ożarowice

21 listopada, 2022
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/2022.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034
– projekt nr 1/XXXIX,
6.2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt nr 2/XXXIX,
6.3) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice
– projekt nr 3/XXXIX,
6.4) określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2023 rok – projekt nr 4/XXXIX,
6.5) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2023 rok
– projekt 5/XXXIX,
6.6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2023 rok
– projekt nr 6/XXXIX,
6.7) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 7/XXXIX,
6.8) określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości i rodzajów nagród i wyróżnień Gminy Ożarowice za wysokie wyniki sportowe – projekt nr 8/XXXIX,
6.9) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
– projekt nr 9/XXXIX,
6.10) przekazania według właściwości skargi z dnia 25 lipca 2022 roku - projekt nr 10/XXXIX,
6.11) przekazania według właściwości skargi z dnia 27 lipca 2022 roku – projekt nr 11/XXXIX,
6.12) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 12/XXXIX,
6.13) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ożarowicach
– projekt nr 13/XXXIX,
6.14) przekazania według właściwości skargi z dnia 11 października 2022 roku – projekt nr 14/XXXIX,
6.15) rozpatrzenia skargi na radną Annę Drużyńską – projekt nr 15/XXXIX,
6.16) rozpatrzenia wniosku z dnia 17 października 2022 roku – projekt 16/XXXIX,
6.17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XXXIX,
6.18) przekazania według właściwości skargi z dnia 18 października 2022 roku – projekt nr 18/XXXIX,
6.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XXXIX,
6.20) rozpatrzenia wniosku z dnia 24 października 2022 roku – projekt 20/XXXIX,
6.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XXXIX.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).