Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

25.01.2023r -XLI Sesja Rady Gminy Ożarowice

23 stycznia, 2023
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XL/2022.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 -projekt nr 1/XLI,
6.2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 -projekt nr 2/XLI,
6.3) dokonania zmian w Uchwale Nr XVII.301.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych -projekt nr 3/XLI,
6.4) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 4/XLI,
6.5) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 5/XLI,
6.6) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 6/XLI,
6.7) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 7/XLI,
6.8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej -projekt nr 8/XLI,
6.9) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice -projekt nr 9/XLI,
6.10) poparcia apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie akcji
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego -projekt nr 10/XLI,
6.11) zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Ożarowice przyjętego Uchwałą Nr XXIV.439.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice oraz nadania tej jednostce statutu -projekt nr 11/XLI,
6.12) przekazania według właściwości skargi do Sejmiku Województwa Śląskiego -projekt nr 12/XLI,
6.13) przekazania według właściwości skargi do Wojewody Śląskiego w Katowicach -projekt nr 13/XLI,
6.14) przekazania według właściwości wniosku z dnia 24 października 2022 roku -projekt nr 14/XLI,
6.15) powierzenia do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej wniosku z dnia 5 grudnia 2022 roku -projekt nr 15/XLI,
6.16) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 16/XLI,
6.17) przekazania według właściwości skargi z dnia 6 grudnia 2022 roku -projekt nr 17/XLI,
6.18) przekazania według właściwości skargi z dnia 6 grudnia 2022 roku -projekt nr 18/XLI,
6.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 19/XLI,
6.20) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 20/XLI,
6.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 21/XLI,
6.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 22/XLI,
6.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 23/XLI,
6.24) rozpatrzenia wniosku z dnia 21 grudnia 2022 roku -projekt nr 24/XLI,
6.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 25/XLI,
6.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 26/XLI,
6.27) przekazania według właściwości skargi z dnia 2 stycznia 2023 roku -projekt nr 27/XLI.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2022 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za 2022 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).