Piątek, 9 czerwca 2023r. | Imieniny: Pelagii, Dominika, Efrema
Pokaż menu

27.01.2022r -XXXI Sesja Rady Gminy Ożarowice

24 stycznia, 2022
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.                
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXX/2021.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata       2022-2034  – projekt nr 1/XXXI,
6.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt nr 2/XXXI,
6.3)  skorygowania zapisów Uchwały Nr XXX.538.2021 Rady Gminy Ożarowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie zadania bieżącego – projekt nr 3/XXXI,
6.4)  przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyrzowicach –projekt nr 4/XXXI,
6.5)  udzielenia dotacji dla jednostek OSP Gminy Ożarowice na zakup samochodów strażackich –projekt nr 5/XXXI,
6.6)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2022 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 6/XXXI,
6.7)  ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Ożarowice
–projekt nr 7/XXXI,
6.8)  ustalenia wysokości diet dla sołtysów w Gminie Ożarowice i zasad ich wypłacania 
–projekt nr  8/XXXI,
6.9)  zamiaru przekształcenia Przedszkola w Tąpkowicach poprzez zmianę siedziby przedszkola –projekt nr 9/XXXI,
6.10) zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Ożarowice przyjętego Uchwałą Nr XXIV.439.2021 Rady
Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty
i Wychowania oraz nadania tej jednostce statutu – projekt nr 10/XXXI,
6.11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 11/XXXI,
6.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/XXXI,
6.13) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 13/XXXI,
6.14) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 14/XXXI,
6.15) rozpatrzenia podania z dnia 26 listopada 2021 roku – projekt nr 15/XXXI,
6.16) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XXXI,
6.17) rozpatrzenia wniosku z dnia 29 listopada 2021 roku – projekt nr 17/XXXI,
6.18) rozpatrzenie ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 18/XXXI,
6.19) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
– projekt nr 19/XXXI,
6.20) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XXXI,
6.21) rozpatrzenia wniosku z dnia 13 grudnia 2021 roku – projekt nr 21/XXXI,
6.22) rozpatrzenia wniosku z dnia 13 grudnia 2021 roku – projekt nr 22/XXXI,
6.23) rozpatrzenia wniosku z dnia 13 grudnia 2021 roku – projekt nr 23/XXXI,
6.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 24/XXXI,
6.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 25/XXXI,
6.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 26/XXXI,
6.27) rozpatrzenia wniosku z dnia 23 grudnia 2021 roku – projekt nr 27/XXXI,
6.28) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji– projekt 28/XXXI,
6.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 29/XXXI,
6.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 30/XXXI,
6.31) rozpatrzenia wniosku z dnia 30 grudnia 2021 roku – projekt nr 31/XXXI,
6.32) powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 32/XXXI,
6.33) powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 33/XXXI.
7.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
8.  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2021 rok.
9.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
10.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.  Sprawy różne.
12.  Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).