Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

31.10.2023r -XLVIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

26 października, 2023
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 31 października 2023 roku (wtorek) o godz.13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVII/2023.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez Zespół opiniujący.
8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2024 – 2027:
- powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
- przeprowadzenie wyborów,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2024-2027 – projekt nr 1/XLVIII.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1)   wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 
– projekt nr 2/XLVIII,
9.2)   wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt nr 3/XLVIII,
9.3)  określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2024 rok – projekt nr 4/XLVIII,
9.4)  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2024 rok– projekt 5/XLVIII,
9.5)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2024 rok  – projekt nr 6/XLVIII,
9.6)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XLVIII,
9.7)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XLVIII,
9.8)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XLVIII,
9.9)   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  – projekt nr 10/XLVIII,
9.10)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym –projekt nr 11/XLVIII,
9.11)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 12/XLVIII,
9.12)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 13/XLVIII,
9.13)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 14/XLVIII,
9.14)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 15/XLVIII,
9.15)  rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia planu zagospodarowania przestrzennego do stanu sprzed zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr XLIV.873.2023 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2023r. oraz umożliwienia składania wiążących uwag do procedowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – projekt nr 16/XLVIII,
9.16)  rozpatrzenia wniosku z dnia 11 września 2023 roku – projekt nr 17/XLVIII.
9.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XLVIII,
9.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XLVIII,
9.19)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 20/XLVIII,
9.20)  wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr  NPII.4131.1.980.2023 z dnia 28 września 2023 roku– projekt nr 21/XLVIII,
9.21)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XLVIII,
9.22)  rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku – projekt nr 23/XLVIII,
9.23)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 6 października 2023 roku – projekt nr 24/XLVIII,
9.24)  rozpatrzenia wniosku z dnia 10 października 2023 roku – projekt nr 25/XLVIII.
10.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych  złożonych za 2022 rok.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).