Sobota, 15 czerwca 2024r. | Imieniny: Wita, Jolanty
Pokaż menu

11.03.2020r -XV Sesja Rady Gminy Ożarowice

06 marca, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 11 marca 2020 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIV/2020.
5.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.
6.    Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacja o  stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
7.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032  – projekt nr 1/XV,
8.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020  – projekt nr 2/XV,
8.3) określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Ożarowice – projekt nr 3/XV,
8.4) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice –projekt nr 4/XV,
8.5) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku – projekt nr 5/XV,
8.6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 6/XV,
8.7) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek     oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Ożarowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – projekt nr 7/XV,
8.8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 8/XV,
8.9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 9/XV,
8.10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/XV,
8.11) nadania nazwy ulicy – projekt nr 11/XV,
8.12) wynajmu pomieszczenia garażowego na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 12/XV,
8.13) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ożarowice  na rok 2020  – projekt nr 13/XV,
8.14) powierzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie pisma dotyczącego naprawy dróg gminnych –projekt nr 14/XV,
8.15) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 15/XV,
8.16) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach –proj nr 16/XV
8.17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XV,
8.18) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 18/XV,
8.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XV,
8.20) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XV,
8.21) rozpatrzenia wniosku z dnia 3 lutego 2020 roku – projekt nr 21/XV.
 9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
10.   Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze  2019 rok.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).