Czwartek, 30 maja 2024r. | Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
Pokaż menu

19.12.2019r -XIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

13 grudnia, 2019
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz.12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2019.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata      2019-2032  – projekt nr 1/XIII,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019  – projekt nr 2/XIII,
6.3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
–projekt nr 3/XIII,
6.4) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 –projekt nr 4/XIII,
6.5) uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2020 – projekt nr 5/XIII,
6.6) uchylenia Uchwały Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r.  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne –projekt nr 6/XIII,
6.7) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 7/XIII,
6.8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy – projekt nr 8/XIII,
6.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 9/XIII,
6.10) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice, w roku szkolnym 2019/2020 –projekt nr 10/XIII,
6.11) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku – projekt nr 11/XIII,
6.12) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2020 roku
-projekt nr 12/XIII,
6.13) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych na 2020 rok
-projekt nr 13/XIII,
6.14) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok - projekt nr 14/XIII,
6.15) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 15/XIII,
6.16) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XIII,
6.17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XIII,
6.18) przekazania petycji z dnia 5 grudnia 2019 roku wg właściwości do Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, KNF, Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskic oraz klubów poselskich – projekt nr 18/XIII.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).