Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

29.11.2019r -XII Sesja Rady Gminy Ożarowice

25 listopada, 2019
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Dnia 29 listopada 2019 roku (piątek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/2019.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019 – projekt  nr 1/XII,
6.2)  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice
– projekt nr 2/XII,
6.3)  określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2020 rok – projekt nr 3/XII,
6.4)  obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – projekt 4/XII,
6.5)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2020 rok –projekt nr 5/XII,
6.6)  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020 rok
–projekt nr 6/XII,
6.7)  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice
– projekt nr 7/XII,
6.8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 8/XII,
6.9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XII,
6.10) uchylenia Uchwały nr XVIII/245/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 10/XII.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).