Poniedziałek, 30 stycznia 2023r. | Imieniny: Macieja, Martyny, Teofila
Pokaż menu

Konsultacje społeczne dot. wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice

15 listopada, 2022
Konsultacje społeczne dot. wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice

Wójt Gminy Ożarowice zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.681.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice
Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji”.
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji”.
c. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie proponowanego obszaru rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.
Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 22 listopada 2022 r:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ożarowice (https://www.ozarowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ozarowice.pl).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (pdf)
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).