Wtorek, 6 czerwca 2023r. | Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila
Pokaż menu

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”

28 kwietnia, 2023
Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”. Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030” na formularzu konsultacyjnym.

Gminny Program Rewitalizacji stworzy szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe, określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice. Realizacja wskazanych w programie podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 28 kwietnia 2023r. do dnia 29 maja 2023r.

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”,
  3. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do  roku 2030. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.

Do pobrania:
- projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030 (pdf)
- załącznik do GPR nr1 -obszar Ożarowice/Pyrzowice (mapka pdf)
- załącznik do GPR nr2 -obszar Tąpkowice (mapka pdf)
- formularz konsultacyjny (plik docx)
- formularz konsultacyjny (plik pdf)
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).