Wtorek, 6 czerwca 2023r. | Imieniny: Norberta, Laurentego, Bogumila
Pokaż menu

Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21.04.2023r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030

21 kwietnia, 2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21.04.2023r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Wójt Gminy Ożarowice zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030 Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla obszaru określonego w uchwale nr XLI.774.2023 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice.

Informacje są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ożarowice (https://www.ozarowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ozarowice.pl)
Do udziału w niniejszych konsultacjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności interesariuszy rewitalizacji, którymi są m.in: mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości, przedstawiciele sektora biznesu, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28 kwietnia 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”,
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030”,
c. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice
do roku 2030. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.
Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030 oraz formularz konsultacyjny, będą dostępne od dnia 28 kwietnia 2023 r:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ożarowice (https://www.ozarowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ozarowice.pl).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.
                                                                                                 Wójt Gminy Ożarowice
                                                                                                   /-/ Grzegorz Czapla

OBWIESZCZENIE (plik pdf)
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).