Czwartek, 6 sierpnia 2020r. | Imieniny: Slawy, Jakuba, Oktawiana
Pokaż menu

Oferta pracy Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

21 lipca, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Projektów

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• staż pracy min. 2 lata,
• doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych i rozliczania wniosków o płatność,
• znajomość źródeł finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich,
• znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.
Wymagania pożądane:
• wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne,
• doświadczenie w koordynacji i prowadzeniu projektów,
• znajomość języka obcego,
• prawo jazdy kat. B.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
• obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
• organizacja pracy Rady LGD oceniającej projekty,
• przygotowywanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną,
• monitorowanie realizacji umów,
• koordynowanie projektów współpracy,
• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
• rozliczanie projektów,
• planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura,
• doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy – pełny etat (od poniedziałku do piątku; 8 godzin dziennie; 40 godzin tygodniowo; praca związana z obsługą sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie),
• miejsce pracy: Biuro LGD – Pyrzowice ul. Centralna 5, obszar LGD „Brynica to nie granica”, gotowość do wyjazdów służbowych,
• przewidywane zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony; przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 września 2020 r.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów” w terminie do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD.

Szczegóły na WWW.LGD-BRYNICA.PL
                                                                                          Przewodniczący Zarządu
                                                                                             /-/ Janusz Majczak
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).