Czwartek, 1 czerwca 2023r. | Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
Pokaż menu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice pod nazwą: „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice – część II”

04 maja, 2023
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice pod nazwą: „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice – część II”

Wójt Gminy Ożarowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę powierzenia wykonywania zadania publicznego.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie podmiot/y, który będzie realizować następujące zadania publiczne:
Zadanie nr 1 – Organizacja wydarzenia aktywizującego dla Seniorów Ożarowice 2023.
Zadanie nr 2 - Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań, które będą realizowane w okresie od  01 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.   

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy i integracji społecznej:
a)  organizacje pozarządowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie w zakresie pomocy i integracji społecznej;
b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy i integracji społecznej

Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 25.05.2023 r

Szczegóły w załącznikach poniżej:
OGŁOSZENIE KONKURSU (plik pdf)
WZÓR OFERTY (plik pdf)
WZÓR OFERTY (plik docx)
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).