Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Pierwszy nabór uczestników projektu grantowego: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice

12 czerwca, 2023
Pierwszy nabór uczestników projektu grantowego: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Ożarowice” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
Nabór będzie trwał w terminie od 22 czerwca do 4 lipca 2023 roku.
Nabór będzie prowadzony na zasadach wynikających z Regulaminu naboru i realizacji wyżej wymienionego projektu grantowego przyjętego Zarządzeniem WG.0050.1152.2023 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2023 roku w oparciu o Dokumenty zgłoszeniowe.
Na komplet Dokumentów zgłoszeniowych składają się:
1) Deklaracja udziału w Projekcie wraz z oświadczeniami – wzór stanowi Zał. nr 1 do Regulaminu;
2) Ankieta dotycząca wybranego źródła OZE - wzór stanowi Zał. nr 2 do Regulaminu;
3) Pełnomocnictwo/-a (jeśli dotyczy) - wzór stanowi Zał.nr 3 do Regulaminu;
4) dla budynku będącego pod opieką konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego – dokument/-y wymienione w § 10 ust. 4 Regulaminu.
Regulamin oraz wzory dokumentów do pobrania ze strony:
Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w jednej z poniższych form:
1) PAPIEROWEJ - Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych (w przypadku kopii dokumentów, podpisanych za zgodność z oryginałem) należy złożyć w Urzędzie Gminy Ożarowice w kancelarii, w godzinach pracy Urzędu. W przypadku przesyłania Dokumentów zgłoszeniowych przez operatora pocztowego/kuriera muszą one wpłynąć w terminie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe przesłane przez operatora pocztowego/kuriera zostaną zarejestrowane w dniu wpływu do Urzędu.
2) ELEKTRONICZNIE poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem
http://epuap.gov.pl/
Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Ożarowice muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i załączonedo formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę ePUAP /hrj79k04ar/SkrytkaESP. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego
zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.plGmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).