Środa, 29 maja 2024r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

17 czerwca, 2020
Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Urząd gminy w Ożarowicach - Toen96 - Praca własna / Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Wójt Gminy Ożarowice -Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r.,poz.1728) ogłaszam nabór na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w terminie od dnia 1 września  do dnia 30 listopada 2020r.  

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie danej gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 3. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają wymagane dane na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisaną klauzulą RODO do Gminnego Biura Spisowego w Ożarowicach - Urząd Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15 , osobiście lub pocztą tradycyjną w godzinach pracy Urzędu Gminy w kopertach z napisem „ Nabór na rachmistrza terenowego”.
 5. Dokumenty które wpłyną po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Więcej informacji, formularze dostępne na stronie BIP (urząd gminy -oferty pracy) (kliknij SPIS ROLNY 2020)
Gmina Ożarowice
Ożarowice to gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975–1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego. Gmina jest położona na terenie dawnego księstwa siewierskiego. Siedzibą urzędu gminy są Ożarowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).