Środa, 28 lutego 2024r. | Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha
Pokaż menu

LII sesja Rady Miasta Radzionków

20 stycznia, 2023

Radni RadzionkowscyPorządek obrad LII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek – godzina 09.00; sesja w trybie zdalnym)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan  Klaudiusz Jania i Pan Karol Majewski).
 4. Głosowanie nad prowadzeniem obradowania w trybie zdalnym bądź rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Radzionków, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w  sprawie  nadania  Nagrody  Honorowej  "Crux Adalberti".
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej "Crux Adalberti".
 40. Interpelacje i zapytania radnych.
 41. Sprawy bieżące.
 42. Zamknięcie sesji.

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                          

                                                                            /-/mgr inż. Stefan Hajda
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).