Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

LIV Sesja Rady Miasta Radzionków

17 lutego, 2023

Sesja Rady MiastaPORZĄDEK OBRAD LIV SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 23 LUTEGO 2023 ROKU 
(czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Jacek Samol oraz Pani Weronika Sitarz).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr L/2022 z L sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 grudnia 2022 roku.
 6. Przyjęcie Protokołu nr LI/2023 z LI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 12 stycznia 2023 roku.
 7. Przyjęcie Protokołu nr LII/2023 z LII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 stycznia 2023 roku.
 8. Przyjęcie Protokołu nr LIII/2023 z LIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 15 lutego 2023 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023 - 2033.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Radzionków do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rzeczowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Stefan Hajda
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).