Sobota, 3 czerwca 2023r. | Imieniny: Leszka, Tamary, Karola
Pokaż menu

LV sesja Rady Miasta Radzionków

27 marca, 2023

Porządek obrad LV  sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek – godzina 12:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr LIV/2023 z LIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 lutego 2023 roku.
 6. Podziękowanie Panu Rudolfowi Sobczykowi – Sekretarzowi Miasta Radzionków za pracę na rzecz samorządu lokalnego w związku z zakończeniem pracy na stanowisku.
 7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
 8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033, druk R-565.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023, druk R-566.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-559.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-560.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-563.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2023 roku, druk R-562.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzionków, przyjętego uchwałą nr  XL/337/2017  Rady  Miasta Radzionków z dnia 8 października 2017 roku, druk R-564.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków, druk R-561.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zamknięcie sesji.

 

                                                                         Wiceprzewodnicząca Rady

                                                        

                                                                            mgr Weronika Sitarz
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).