Środa, 29 listopada 2023r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

LVII sesja Rady Miasta Radzionków

23 maja, 2023

sesjaPorządek obrad LVII  sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 25 maja 2023 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr LVI/2023 z LVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033, druk R-576.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023, druk R-577.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXII/231/2020  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze, druk R-578.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-570.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-571.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-572.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-574.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-575.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Radzionków w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzionkowie w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem, druk R-579.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w kadencji 2024-2027, druk R-580.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego  Rady Miasta Radzionków do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2024-2027, druk R-581.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, druk R-573.  
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.

                                                      Przewodniczący Rady
                                                    /-/ mgr inż. Stefan Hajda
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).