Niedziela, 24 września 2023r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

LVIII Sesja Rady Miasta Radzionków

19 czerwca, 2023

sesjaPORZĄDEK OBRAD LVIII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 22 CZERWCA 2023 ROKU (czwartek – godzina 12.00)  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Wojciech Tobor i Pan Piotr Tobór.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr LVII/2023 z LVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 maja 2023 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków Raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 7. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok:

1) wystąpienia radnych;

2) wystąpienia mieszkańców.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania, Burmistrza Miasta Radzionków za 2022 rok, druk R-582.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2022 rok:
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2022;
 • Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2022 rok;
 • Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2022 rok;
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
 • Debata – wystąpienia klubowe, wystąpienia radnych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2022 r.,
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.,
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2023 roku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                            /-/ mgr inż. Stefan Hajda

 
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).