Piątek, 17 września 2021r. | Imieniny: Franciszka, Roberta, Justyna
Pokaż menu

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Radzionków

04 sierpnia, 2021

Sesja RMRPorządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 5 sierpnia 2021 roku zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w czwartek o godzinie 12:00; sesja w trybie zdalnym.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021 - 2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie sesji.
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).