Poniedziałek, 25 stycznia 2021r. | Imieniny: Pawła, Miłosza, Elwiry
Pokaż menu

XXII Sesja Ray MiastaRadzionków

20 listopada, 2020

logo Sesji Rady Miasta Radzionków - Radni zebrani na sali sesyjnejPORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 26 LISTOPADA 2020 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pan Klaudiusz Jania i Pani Aneta Niedźwiecka).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu   Nr XXI/2020  z  XXI  sesji  Rady  Miasta  Radzionków  w  dniu  24 września 2020 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy informacji o   przebiegu   wykonania   budżetu  miasta Radzionków  za  I  półrocze,  informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radzionków na lata 2020-2025”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie w Radzionkowie na lata 2021-2025.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2021 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania do skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                       

                                                                       /-/  mgr inż. Stefan Hajda
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).