Poniedziałek, 20 marca 2023r. | Imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego
Pokaż menu

XXIV Sesja Rady Miasta Radzionków

23 grudnia, 2020

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 29 grudnia 2020 ROKU (wtorek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk)
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXII/2020 z XXII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 listopada 2020 roku.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2020 z XXIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 10 grudnia 2020 roku. 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020-2030.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski  Fundusz  Społeczny)  Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2021 roku.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji.

                                                                           

Przewodniczący Rady

                                                          

 /-/ mgr inż. Stefan Hajda
Gmina Radzionków
Radzionków leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie historycznego Górnego Śląska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na garbie Tarnogórskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).