Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020

02 lipca, 2020

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 19. edycję konkursu “Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej: http://www.pie.pl/ekolaury.html

Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:

 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.

  Terminarz:

 • kwiecień 2020 r.                   – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 31 lipca 2020 r.             – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 sierpnia 2020 r.             – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2020 r.            – ocena merytoryczna wniosków;     
 • 30 września 2020 r.                – wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik 2020 r.              – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).