Poniedziałek, 22 kwietnia 2024r. | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Pokaż menu

„Kangurkowo” pomoże zostać rodziną zastępczą

22 maja, 2023

kobieta w pomarańczowej koszulce trzyma w reku maskotkę kangura

Nie ma znaczenia wysokość osiąganych dochodów, wykonywany zawód, a także czy mieszkasz w domu, czy w mieszkaniu. Natomiast dla przyjętego dziecka musi być miejsce do snu, nauki i spędzania czasu wolnego – informuje dyrektor PCPR Klaudia Zyśk. W miniony weekend, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy wsparciu rodziców zastępczych i dzieci promowali pieczę zastępczą w powiecie.

Podczas happeningu rozdawano ulotki oraz prowadzono rozmowy z tarnogórzanami. Do skorzystania z takiej formy pomocy wraz z dyrektor Klaudią Zyśk zachęcał Stanisław Torbus reprezentujący zarząd powiatu.

Obecnie w powiecie tarnogórskim funkcjonuje 110 rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie 183 dzieci.

Z tego:

  • 6 rodzin to zawodowe rodziny zastępcze sprawujące pieczę nad łącznie 25 dziećmi,
  • 4 rodziny pełnią funkcje rodzinnych domów dziecka dla łącznie 29 dzieci (w tym 1 rodzinny dom dziecka obsługiwany przez Powiat Tarnogórski funkcjonuje na mocy porozumienia poza jego terenem),
  • 2 rodziny pełnią funkcję rodzin zawodowych specjalistycznych dla łącznie 4 dzieci,
  • 1 rodzina zastępcza pełni funkcje pogotowia rodzinnego dla innego powiatu i objęła pieczą zastępczą jedno dziecko z powiatu tarnogórskiego.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 41 dzieci z powiatu tarnogórskiego, dla których lepszym rozwiązaniem byłby pobyt w rodzinie zastępczej.

kobieta w pomarańczowej koszulce trzyma w reku maskotkę kangura
kilka osób w parku trzymają balony
kobieta i mężczyzna wraz z dziećmi
kilkanaście osób z banerem kangurkowo

Wszelkich informacji na temat pieczy zastępczej można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 16 lub na stronie internetowej kangurkowo.org, a także pod nr telefonu tel. 519 822 521

Co to właściwie jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Kieruje się ona dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny. Oczywiście, nie można wykluczyć i takich sytuacji, kiedy dziecko pozostanie pod opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.

Kto może zostać rodziną zastępczą ?

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, bez względu na to czy posiada własne dzieci i w jakim one są wieku.
Natomiast wasz wiek w momencie przyjmowania dziecka powinien umożliwić wychowanie dziecka do jego osiemnastych urodzin.

W Kangurkowie kandydaci szkoleni są przy użyciu międzynarodowego licencjonowanego programu PRIDE- Rodzinna opieka zastępcza.

Sesje szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Cały proces edukacji trwa ok. 5 miesięcy. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez uprawnionych do tego trenerów.
ZAPRASZAMY OTWÓRZ SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).